Data4Development zoekt stagiair(e)s Marketing!

  For English version please see below.

  Wie zijn wij

  Data4Development is een startup die zich inzet voor een betere wereld. Wij leveren diensten in de volgende 3 gebieden aan non-profit organisaties:

  1. Open Data, Data for Good;
  2. Transparantie door middel van implementatie van de International Aid Transparency Initiative standaard (IATI);
  3. Organisatietransformatie door middel van digitalisering.

  Ons doel is om de kwaliteit binnen de organisatie te vergroten door het inzetten van digitale oplossingen en daarmee ook de impact. Onze klanten zijn met name goede doelen organisaties in de ontwikkelingssamenwerking, overheden en kennisinstituten. Om dit nog meer te kunnen doen zijn wij op zoek naar stagiair(e)s Marketing om ons team te komen versterken. 

  Wat bieden we

  Werken bij Data4Development betekent:

  • Werken in een hecht team met diverse culturele achtergronden;
  • We geven elkaar open feedback waardoor je je snel ontwikkelt;
  • Dynamische werkomgeving met een gevarieerd takenpakket;
  • Je krijgt een interessante inkijk in de wereld van non-profit organisaties;
  • Je krijgt direct verantwoordelijkheid;
  • Stage- en reiskostenvergoeding.

  Kwalificaties

  We zoeken een creatieve geest die bereid is veel te zien en veel te ervaren. Iemand die de volgende kwaliteiten meebrengt:

  • Buiten de gebaande paden willen wandelen
  • Doorzettingsvermogen
  • Flexibiliteit
  • Zelfstandig en verantwoordelijk
  • Ondernemend
  • Enthousiasme
  • Goede beheersing van de Engelse taal
  • Kritisch denkvermogen
  • Maatschappelijk betrokken
  • Luistervaardigheden
  • Werken in teamverband
  • Affiniteit met tech

  Wat je gaat doen

  Als stagiair(e) Marketing weet jij als geen ander hoe je onze diensten bij onze klanten onder de aandacht brengt. Jij weet goed te luisteren naar de behoeften van de klant en deze te vertalen naar de diensten die wij aanbieden. Je werkt nauw samen met de oprichters en collega’s van D4D. Je kunt en mag hen alles vragen.

  We hebben plaats voor 3 stagiairs. Gezamenlijk zullen zij werken aan:

  • Opzetten en uitvoeren van een marketingcampagne op transparantie, gericht op internationale leads;
  • Opvolging van geïnteresseerde contacten;
  • Opstellen van marketingberichten voor alle kanalen van het bedrijf: LinkedIn, website, Twitter, nieuwsbrief;
  • Optimaliseren van de CRM applicatie Hubspot.

  Daarnaast ligt er voor ieder van hen een specifieke opdracht, afhankelijk van interesse, ervaring en vaardigheden:

  1. Inrichten van organisatieprocessen in ons interne digitale kennisplatform Scienta; 
  2. Vernieuwen van de website;
  3. Ontwerpen en onderzoeken van een onboardingsproces voor een dataplatform. 

  Zie jij graag maatschappelijke organisaties bloeien? 

  Geloof jij in onze visie en wil je een stageplek waar je veel kunt leren en verschil kunt maken? Dan is deze plek ideaal voor jou! Solliciteer snel via info@data4development.nl. Omdat we niet verwachten dat je al veel (werk)ervaring hebt zijn we vooral benieuwd naar je motivatie om te solliciteren. Voel je vrij om daar op een inspirerende manier vorm aan te geven, zoals bijvoorbeeld een filmpje.  

  Data4Development is looking for Marketing interns!

  Who we are

  Data4Development is a startup who wants to contribute to a better world. We deliver services to non-profits in the following 3 areas: 

  1. Open Data, Data for Good;
  2. Transparency by implementing the International Aid Transparency Initiative standard (IATI);
  3. Organisational transformation by digitisation.

  Our goal is to improve the quality of the organisation by implementing digital solutions, thus increasing the impact of the organisation. Our clients are non-profits in the development aid sector, governments and knowledge institutions. In order to create even more impact for the non-profit world with our team we are looking for 3 marketing interns.

  What we offer

  Working for Data4Development means:

  • Working in a close and culturally diverse team; 
  • Giving and receiving open and constructive feedback, increasing your personal development;
  • Dynamic work environment;
  • The opportunity to have a sneak peek into the world of non-profit organisations;
  • As an intern you will get responsibility;
  • Allowance for travel costs and an internship allowance.

  Qualifications

  We are looking for a creative mind, willing to experience and learn new things. Our ideal candidate brings the following qualities: 

  • Going off the beaten track
  • Perseverance
  • Flexibility
  • Independent and responsible
  • Entrepreneurial mindset
  • Enthusiasm
  • Excellent command of the English language 
  • Ability to give constructive criticism
  • Socially engaged
  • Listening skills
  • Teamplayer
  • Tech-savvy

  What you are going to do

  As our marketing intern you know better than anyone how you can attend our customers to our services. Our clients’ wishes are translated by you to the services we offer. You will closely collaborate with the founders and colleagues of D4D. You can ask them anything. 

  We are looking for 3 interns. Together they will work on: 

  • Developing and implementing a marketing campaign on transparency, focused on international leads; 
  • Follow-up with engaged contacts;
  • Developing marketing messages for our channels: LinkedIn, website, Twitter, newsletters; 
  • Optimising our CRM application Hubspot.

  Apart from that, there is a specific assignment for each intern, depending on your interest, experience and skills: 

  1. Design of organisation processes in our internal digital knowledge platform Scienta; 
  2. Renewing our website;
  3. Design and research of an onboarding process for a data platform. 

  Do you want to contribute to the impact of non-profits? 

  Do you believe in our vision and do you want an intern position where you can learn a lot and make a difference? Then this position is perfect for you! Apply via info@data4development.nl. We do not expect you to have too much (work) experience, so we are mainly interested in you motivation to apply. Feel free to use creative formats to share your motivation, such as an introduction video. 

  Your are applying to

  Data4Development is looking for Marketing interns!

  Attach resume *
  Choose file